Kalendārs - Septembris

Šis mēnesis ir viens no intensīvākajiem dravas darbu ziņā. Jāveic gan bišu piebarošana, gan ieziemošana, kā arī jābeidz saimēm noņemto kāru izsviešana, lai izvairītos no medus kristalizācjas šūnās.

Augusta mēnesī uzsāktā bišu piebarošana jāturpina līdz ir sasniegts optimālais ziemas barības daudzums. Tas varētu būt 18 līdz 25 kg barības uz saimi. Jāatgādina, ka cukursīrupu bitēm baro to pielejot vakaros. Nav pieļaujama sīrupa nejauša izlaistīšana dravā, kas var izraisīt grūti novēršamu bišu laupīšanos. Šim dārbam jābūt izdarītam līdz mēneša vidum.
Ziemošanai jāatstāj kāres, kuras ir kārtīgi izvilktas un ir gaiši brūnas, kāres no kurām izgājušas pāris peru paaudzes. Gāišā vaska kāres uz ziemošanu parsti neatstāj.
Stropa siltināšanu veic ar siltinājuma platēm, kuras ieliek sānos pa vairākām katrā pusē. Atstāj arī vasaras sedziņu. Saimi no augšas nosiltina ar bišu spilvenu tā, lai starp to un stropa jumtu saglabātos brīva telpa.

Vecās, izvilktās šūnas, kuras vairs nav derīgas dravošanai, jāpārkausē, taču derīgās šūnas jāglabā labi noslēdzamās kāru kastēs, lai tās nekļutu par labu maltīti vaska kodēm un pelēm.
Lai gan vēlamies parūpeties par bitēm pilnīgi un būt pārliecināti par to veiksmīgu ieziemošanu, tomēr jāatceras, ka paši arī neesam priecīgi par mūsu miera traucēšanu, tāpat arī ar bitēm – tās nedrīkst traucēt ziemošanas laikā bez svarīga iemesla, jo ligzda ir nosiltināta un noslēgta ar propolisu un sagatavota ziemošanai.

Aktuāli

 

 

 

Medus dāvanu darbnīca
Medus dāvanas

Bioloģiskie bišu produkti

Bioloģiskie bišu produkti