Bišu māšu audzētāji

 Audzētājs Rajons Tālrunis  Piezīmes
 Z/S Kalna Smīdes
Jānis Sietiņsons
Cēsu raj. 26435206 Buckfast, somu itālietes
Baiba Tikuma  Liepājas raj. 26446701  
Santa Beļinska  Valmieras raj.  28882465  
Jānis Puriņš Madonas raj.    
 Z/S Lielvaicēni
Artūrs Grudovskis
Dobeles raj.  29161420  
Kārlis Skujiņš Cēsu raj.    
Aldis Stafeckis  Madonas raj    
 LBB Juris Šteiselis Rīga 29172243  
Jānis Šmits   26610322 Buckfast ar sertifikātu no Vācijas
Jānis Frīdenbergs  Balvi  26565062  

Saraksts sagatavots, izmantojot arī informāciju, kas iegūta no sludinājumu materiāliem.

Ja neatradāt sevi sarakstā, ziņojiet un ieļausim arī Jūs!

Sarakstam ir informatīvs raksturs.

Kā noteikt vaska kvalitāti ?

Protams, visvienkāršāk pēc tā krāsas toņa. No vaska spogulīša atdalītai vaska plāksnītei krāsu grūti noteikt, tā ir tik plāna, ka gaisma spīd cauri un vasks izskatās drīzāk bezkrāsains.

Lasīt tālāk ...

Ko sēsim to sviedīsim

Nelielu dravu bites nektāru iegūst no apkārtnes savvaļas augiem, bet, turot vienā no­vietnē lielāku skaitu saimju -20 un vairāk, bišu produktī­vā lidojuma robežās (2...3 km rādiusā) augošie nektāraugi dravu vairs nespēj nodrošināt ar produktīvu ienesumu. Grūti, reizēm pilnīgi nereāli ir atrast dravas  novietnei  tādu  vietu,kuras apkārtnē dabiskie nek­tāraugi nodrošinātu nepār­trauktu ienesumu. Trūcīgi ie­nesuma apstākļi ir arī gluži ne­lielu dravu bitēm, ja tās atro­das intensīvas lauksaimnie­cības rajonos, piemēram, Zemgalē.

Lasīt tālāk ...

Rudens vaska sagādnieks

Mākslīgās šūnas joprojām ir viena no racionālās biškopības sastāvdaļām, bez tām grūti iedomāties biškopja darbu. No mākslīgo šūnu kvalitātes atkarīgi darba panākumi gan lieldravā, gan zemnieka piemājas saimniecībā.

Lasīt tālāk ...

Pirmais solis biškopībā...

Ar vienu stropu, tātad arī bišu saimi, nav vērts sākt. Sākumā ieteicami vismaz divi trīs stropi. Ērtāk sākt nevis ar spēcīgām saimēm, bet gan ar atdaleņiem uz 4...6 kārēm. Dravnieks, kas pārdod atdaleņus, parasti labprāt dalās arī pieredzē un var kļūt par vislabāko padomdevēju un palīgu spert pirmos soļus biškopībā.

Lasīt tālāk ...

Aktuāli

 

 

 

Medus dāvanu darbnīca
Medus dāvanas

Bioloģiskie bišu produkti

Bioloģiskie bišu produkti