Kalendārs - Rudens galvenā revīzija

Rudens jeb pēcienesuma revīzijā saimei sakārto ligzdu ziemošanai, novērtē ligzdā esošos barības krājumus un aprēķina par cik kilogramiem ziemas barības krājumus nepieciešams papildināt. Revīzijas laikā atņem saimei visas liekās kāres un atstāj tikai tik, cik bites spēj blīvi nosegt. Ieteicam noņemt kādu kāri vairāk, lai ligzda būtu šaurāka un vairāk atbilstu tam bišu daudzumam, kas paliks pēc vasaras bišu bojāejas.
Revīzijas laikā no ligzdas izņem visas ziemošanai nepiemērotās, bojātās kāres, kā arī stipri nomelnējušas kāres, kuras paredzētas pārkausēt vaskā.
Ligzdā palikušās kāres cenšas sakārtot pēc iespējas tuvu normālas bišu ligzdas modelim - abās malās sedzējkāres ar medu un ziedputekšņiem, tad aizvākoto peru kāres un ligzdas centrā - vaļējos perus.
Ligzdu izveido pēc dravnieka vēlēšanās - Vai nu pie viens stropa sāna, vai arī pa vidu.
Novietojot pie vienas sānu sienas, gar sienu ieliek pakojumu, šķirdēli un tad sakārto apkāres. Otru ligzdas sānu nosedz tikai ar šķirdēli, Lai būtu kur izvietoties ligzdā neietilpušajām bitēm. Ja kāres atstāj stropa centra, pakojumu abās ligzdas pusēs liek tikai pēdējā nosegšanas reizē vēlāk rudenī.

Aktuāli

 

 

 

Medus dāvanu darbnīca
Medus dāvanas

Bioloģiskie bišu produkti

Bioloģiskie bišu produkti