Stropu izvēle

Ar labiem panākumiem var dravot da­žādu konstrukciju stropos, tomēr katras sistēmas stropiem ir savas īpatnības, kas vairāk vai mazāk atbilst dravošanas pa­ņēmieniem un apstākļiem.

Lai celtu dar­ba ražību, samazinātu pašizmaksu un at­vieglotu dravnieka darbu, (..) tiek izmē­ģināti dažādu konstrukciju stropi. Darba patēriņš, dravojot pārvadājamos (daudzkorpusu) stropos, uz 1cnt medus produkcijas ir par 30% mazāks nekā dra­vojot divkorpusu stāvstropos, bet produkcija ir par 15...20% augstāka.

Aktuāli

 

 

 

Medus dāvanu darbnīca
Medus dāvanas

Bioloģiskie bišu produkti

Bioloģiskie bišu produkti