Sedziņas kokvilnas

 

Sedziņas izmēri – 52cm x 62cm , paredzēta ligzdas nosegšanai.

 
sedzina parasta

 Parastā sedziņa

 

sedzina ar caurumu
 Sedziņa ar atveri barotavai
 
sedzina ar vaska malu
Sedziņa ar vaska malu
 
 sedzina ar durafol

 

Sedziņa ar durafolu (sķirsieču) 

Aktuāli