Bišu barība - Kandijs ar ziedputekšņiem

Deiva kandijs ar ziedputekšņiemKandijs ar 5% un 20% ziedputekšņiem

Kandijs ar 3% ziedputekšņiem un vērmeļu uzlējumu. Bišu noturībai pret slimībām. Vērmeļu uzlējums ir cilvēku un bišu veselībai nekaitīgs


Kandijs ir profilaktiska barība, kas veicina bišu saimes darbības attīstību. Bites neizmanto barības rezerves uzkrāšanai šūnās. Tas tiek patērēts uzreiz, līdzīgi kā bišu maize, lai nodrošinātos ar barības vielām augšanai un enerģijas uzturēšanai.

Kandiju bišu saimēm izbaro agri pavasarī, uzreiz pēc pirmās izlidošanas, novietojot to zem sedziņas, pirms tam izveidojot nelielus izgriezumu iepakojumā bišu piekļuvei kandijam.

 

 KANDIJS

 

Pieejams arī baltais kandijs - pastveida bišu barība.

 

Kandijs reģistrācijas apliecība

Ražotājs: SIA "DEIVA"

 

Kandijs izglābs bišu saimi no bada

Intensīvas peru audzēšanas laikā bišu saime patērē ik dienas 400-500 g medus un 100-200 g bišu maizes. Ja ligzdās barības krājumi ir nepietiekami un bites nevar ienest barības papildinājumu no ziediem, strauji samazinās saimes attīs­tība - peru audzēšana, jo pēdējos barības krājumus bites izmanto ļoti taupīgi -gatavojas bada apstākļiem.

Lai nodrošinātu saimju nepārtrauktu attīstību, ligzdās jābūt pietiekamam dau­dzumam medus un putekšņu. Uz katru ligzdā atstāto stāvstropa apkāri rudenī jā­paredz 2 - 2,5 - 3 kg barības, tai skaitā ziedputekšņu barība bišu maizes veidā.

Saimju eksistencei bīstams ir dažu dravnieku uzskats, ka agrā pavasarī barī­bas krājumus drīkst papildināt ar cukursīrupu. Sevišķi nevēlama ir pastiprināta bišu piebarošana agri pavasarī. Lai uzņemtu un pārstrādātu cukursīrupu, bitēm intensīvi jānodarbina siekalu dziedzeri un iztērējas organisma olbal­tumvielu rezerves. Bites tiek pārmērīgi nodarbinātas un nespēj piedalīties peru audzēšanas procesā. Tas kavē saimju attīstību vai pat izraisa tās bojā eju. Cukursīrupu var izēdināt, kad saimē ir pilnīgi nomainījušās ziemas bites pret jaunām (parasti maija mēnesī).

Ziemošanas periodā, kamēr ligzdā nav peru, bites patērē tikai ogļhidrātus (medu). Šajā laikā bites izmanto barību galvenokārt optimālās temperatūras uz­turēšanai ligzdā. Uzsākot peru audzē­šanu, tām barībā nepieciešamas arī olbal­tumvielas. Jau rudenī, ieziemojot bišu saimes, to ligzdā atstāj ne mazāk kā 2 kāres ar bišu maizi. Pavasarī dravnie­kam jānosaka barības daudzums bišu apdzīvotajās kārēs un jāaplūko kāru aug­šēja daļa. Stropā jānoņem spilvens un jāpaceļ sedziņa stropa priekšpusē un pēc tam aizmugurē, visā stropa platumā. Bites var nedaudz padzīt uz stropa le­ju un ar koka irbulīti pārbaudīt medus rezerves.

Marta beigās, aprīļa sākumā bitēm ligzdā jābūt vēl vismaz kilogramam barības uz vienu apdzīvotu apkāri. Ja šķiet, ka barības nepietiek, ieteicamākais barī­bas papildināšanas veids būtu izbarot kandiju. Kandijs ir speciāla profilaktis­ka barība, kuras sastāvā var būt medus, pūdercukurs, invertcukurs, ziedputekšņi, slimību profilaktiski līdzekļi.

Kandiju bites neizmanto barības re­zerves uzkrāšanai šūnās. Tas tiek patē­rēts uzreiz, līdzīgi kā bišu maize, lai no­drošinātu ar barības vielām augšanai un enerģijas uzturēšanai. Tas veicina bišu saimes darbību un attīstību.

Kandija lietošanas priekšrocības:

  • Veiksmīga, gudra un pareiza kandija izvēle un lietošana izglābs bišu saimi no bada un bites būs daudz stiprākas, medus sezonai sākoties
  • Pareizi sagatavota kandija masa ne­bojājas un nemaina konsistenci - to var jau savlaicīgi iegādāties (pagatavot) un uzglabāt līdz optimālajam izmantoša­nas brīdim.
  • Kandija izbarošanai nav nepiecie­šams speciāls inventārs.
  • Kandija pielikšana neaizņem daudz laika, un saime netiek vairākkārt vēdinā­ta (kā tas notiek, izbarojot cukursīrupu).
  • Kandiju var iegādāties (pagatavot) ar dažādiem papildelementiem, piemēram, ar ziedputekšņiem.

 

 

Aktuāli

 

 

 

Medus dāvanu darbnīca
Medus dāvanas

Bioloģiskie bišu produkti

Bioloģiskie bišu produkti