Bišu māšu audzētāji

 Audzētājs Rajons Tālrunis  Piezīmes
 Z/S Kalna Smīdes
Jānis Sietiņsons
Cēsu raj. 26435206 Buckfast, somu itālietes
Baiba Tikuma  Liepājas raj. 26446701  
Santa Beļinska  Valmieras raj.  28882465  
Jānis Puriņš Madonas raj.    
 Z/S Lielvaicēni
Artūrs Grudovskis
Dobeles raj.  29161420  
Kārlis Skujiņš Cēsu raj.    
Aldis Stafeckis  Madonas raj    
 LBB Juris Šteiselis Rīga 29172243  
Jānis Šmits   26610322 Buckfast ar sertifikātu no Vācijas
Jānis Frīdenbergs  Balvi  26565062  

Saraksts sagatavots, izmantojot arī informāciju, kas iegūta no sludinājumu materiāliem.

Ja neatradāt sevi sarakstā, ziņojiet un ieļausim arī Jūs!

Sarakstam ir informatīvs raksturs.

Kā noteikt vaska kvalitāti ?

Protams, visvienkāršāk pēc tā krāsas toņa. No vaska spogulīša atdalītai vaska plāksnītei krāsu grūti noteikt, tā ir tik plāna, ka gaisma spīd cauri un vasks izskatās drīzāk bezkrāsains.

Lasīt tālāk ...

Rudens vaska sagādnieks

Mākslīgās šūnas joprojām ir viena no racionālās biškopības sastāvdaļām, bez tām grūti iedomāties biškopja darbu. No mākslīgo šūnu kvalitātes atkarīgi darba panākumi gan lieldravā, gan zemnieka piemājas saimniecībā.

Lasīt tālāk ...

Ko sēsim to sviedīsim

Nelielu dravu bites nektāru iegūst no apkārtnes savvaļas augiem, bet, turot vienā no­vietnē lielāku skaitu saimju -20 un vairāk, bišu produktī­vā lidojuma robežās (2...3 km rādiusā) augošie nektāraugi dravu vairs nespēj nodrošināt ar produktīvu ienesumu. Grūti, reizēm pilnīgi nereāli ir atrast dravas  novietnei  tādu  vietu,kuras apkārtnē dabiskie nek­tāraugi nodrošinātu nepār­trauktu ienesumu. Trūcīgi ie­nesuma apstākļi ir arī gluži ne­lielu dravu bitēm, ja tās atro­das intensīvas lauksaimnie­cības rajonos, piemēram, Zemgalē.

Lasīt tālāk ...

Pirmais solis biškopībā...

Ar vienu stropu, tātad arī bišu saimi, nav vērts sākt. Sākumā ieteicami vismaz divi trīs stropi. Ērtāk sākt nevis ar spēcīgām saimēm, bet gan ar atdaleņiem uz 4...6 kārēm. Dravnieks, kas pārdod atdaleņus, parasti labprāt dalās arī pieredzē un var kļūt par vislabāko padomdevēju un palīgu spert pirmos soļus biškopībā.

Lasīt tālāk ...

Norvēģu tipa daudzkorpusa strops Latvijas rāmīšiem

Piedāvājam jaunas konstrukcijas stropu ar līdz šim Latvijā nebijušiem risinājumiem. Norvēģijas tipa daudzkorpusu strops pielāgots Latvijas stāvstropa rāmīšu izmēriem. Kā galvenais ieguvums šī veida stropiem ir dravošanas paņēmiens ar daudzkorpusa stropiem, izmantojot jau biškopja rīcībā esošo biškopības inventāru. Papildus jaunums ir medus telpas, kas īstajiem norvēģu stropiem nemaz nav.

Lasīt tālāk ...

Stropu izvēle

Ar labiem panākumiem var dravot da­žādu konstrukciju stropos, tomēr katras sistēmas stropiem ir savas īpatnības, kas vairāk vai mazāk atbilst dravošanas pa­ņēmieniem un apstākļiem.

Lasīt tālāk ...

Kalendārs - Oktobris

Darbi dravā oktobrī

Darbi, kas paveicami oktobra menesī nav grūtākie kopējā biškopja darba cēlienā, taču atbildīgi gan. Proti, jāveic visi darbi, kas saistīti ar veiksmīgu saimju ieziemošanu.
Lai ziemošana būtu veiksmīga, bitēm jābūt pasargātām no mitruma, barības trūkuma, ka arī no slimībām.


Jāpārbauda stropu korpusi, jumti, grīdiņas, vai tie ir kārtībā. Pretējā gadījumā saime nebūs pasargāta ne no mitruma, ne vēja iedarbības. Jāpārbauda stropa ventilācijas lūkas un skreja. Lūkas janodrošina pret grauzējiem - tām priekšā jābūt metāla sietam. Tāpat skreja nedrīkst būt platāka par 8 mm.Kārtīgs biškopis vairs neuztraucas par barības krājumiem ziemai, jo saimju piebarošana jau aiz muguras.

VienĪgais, kas bŪtu darāms šajā jautājumā, ir ligzdu apskate un neapdzīvoto rāmju atņemšana.Ja ir neaizvākota barība,tā ziemošanas periodā uzsūc mitrumu,sāk rūgt un bitēm kļūst nederīga.Lai bites sekmīgi pārziemotu,jābūt pietiekamā daudzumā sagatavotai un aizvākotai barībai un arī ar bitēm blīvi apdzīvotām kārēm.


Ja septembrī nav veikta varroatozes rudens apkarošanana,to var darīt oktobrī. Izvilktās vai daļēji izvilktās kāres noliek uzglabāšanai,neļaujot piekļūt grauzējiem.Ja kārēs ir bišu maize,to apber ar pūdercukuru,tā neļaujot tai bojāties.

Kalendārs - Rudens galvenā revīzija

Rudens jeb pēcienesuma revīzijā saimei sakārto ligzdu ziemošanai, novērtē ligzdā esošos barības krājumus un aprēķina par cik kilogramiem ziemas barības krājumus nepieciešams papildināt. Revīzijas laikā atņem saimei visas liekās kāres un atstāj tikai tik, cik bites spēj blīvi nosegt. Ieteicam noņemt kādu kāri vairāk, lai ligzda būtu šaurāka un vairāk atbilstu tam bišu daudzumam, kas paliks pēc vasaras bišu bojāejas.
Revīzijas laikā no ligzdas izņem visas ziemošanai nepiemērotās, bojātās kāres, kā arī stipri nomelnējušas kāres, kuras paredzētas pārkausēt vaskā.
Ligzdā palikušās kāres cenšas sakārtot pēc iespējas tuvu normālas bišu ligzdas modelim - abās malās sedzējkāres ar medu un ziedputekšņiem, tad aizvākoto peru kāres un ligzdas centrā - vaļējos perus.
Ligzdu izveido pēc dravnieka vēlēšanās - Vai nu pie viens stropa sāna, vai arī pa vidu.
Novietojot pie vienas sānu sienas, gar sienu ieliek pakojumu, šķirdēli un tad sakārto apkāres. Otru ligzdas sānu nosedz tikai ar šķirdēli, Lai būtu kur izvietoties ligzdā neietilpušajām bitēm. Ja kāres atstāj stropa centra, pakojumu abās ligzdas pusēs liek tikai pēdējā nosegšanas reizē vēlāk rudenī.

Kalendārs - Septembris

Šis mēnesis ir viens no intensīvākajiem dravas darbu ziņā. Jāveic gan bišu piebarošana, gan ieziemošana, kā arī jābeidz saimēm noņemto kāru izsviešana, lai izvairītos no medus kristalizācjas šūnās.

Augusta mēnesī uzsāktā bišu piebarošana jāturpina līdz ir sasniegts optimālais ziemas barības daudzums. Tas varētu būt 18 līdz 25 kg barības uz saimi. Jāatgādina, ka cukursīrupu bitēm baro to pielejot vakaros. Nav pieļaujama sīrupa nejauša izlaistīšana dravā, kas var izraisīt grūti novēršamu bišu laupīšanos. Šim dārbam jābūt izdarītam līdz mēneša vidum.
Ziemošanai jāatstāj kāres, kuras ir kārtīgi izvilktas un ir gaiši brūnas, kāres no kurām izgājušas pāris peru paaudzes. Gāišā vaska kāres uz ziemošanu parsti neatstāj.
Stropa siltināšanu veic ar siltinājuma platēm, kuras ieliek sānos pa vairākām katrā pusē. Atstāj arī vasaras sedziņu. Saimi no augšas nosiltina ar bišu spilvenu tā, lai starp to un stropa jumtu saglabātos brīva telpa.

Vecās, izvilktās šūnas, kuras vairs nav derīgas dravošanai, jāpārkausē, taču derīgās šūnas jāglabā labi noslēdzamās kāru kastēs, lai tās nekļutu par labu maltīti vaska kodēm un pelēm.
Lai gan vēlamies parūpeties par bitēm pilnīgi un būt pārliecināti par to veiksmīgu ieziemošanu, tomēr jāatceras, ka paši arī neesam priecīgi par mūsu miera traucēšanu, tāpat arī ar bitēm – tās nedrīkst traucēt ziemošanas laikā bez svarīga iemesla, jo ligzda ir nosiltināta un noslēgta ar propolisu un sagatavota ziemošanai.

Kalendārs - Augusts

Augusts ir mēnesis, kad sākas rudens bišu dravās. Šajā mēnesī bišu saimes jau sāk gatavoties ziemošanai. No stropiem tiek izdzīti trani, taču, ja kāda saime tranus neizdzen, tad tas norāda, ka varētu būt nepieciešama mātes nomaiņa.

Sakarā ar ienesuma samazināšanos, saimju apskates laikā jāpievērš uzmanība tam, vai nenotiek bišu laupīšanās. Tādēļ varētu veikt skreju sašaurināsanu mazākajām saimēm.
Svarīgs darbs, kas veicams augustā ir bišu piebarošana ar cukursīrupu. Cukursīrupu gatavo atiecībā 3 kg cukura uz 2 litriem ūdens (3:2).

Ar piebarošanu nevajadzētu kavēties un ieteicams to beigt līdz septembra vidum, jo bitēm tas  ir jāpaspēj pārstrādāt medū un jānogatavina. Optimālais barības daudzums uz vienu kāri ziemošanas sākumā ir aptuveni 2,5 kg barības

Aktuāli

 

 

 

Medus dāvanu darbnīca
Medus dāvanas

Bioloģiskie bišu produkti

Bioloģiskie bišu produkti