Kalendārs - Vispārīgs apskats

Mēnesis

Bišu saimju attīstība

Dravnieku darbi

Ziedošie nektāraugi

Marts -Saulainas dienas notiek pirmā bišu aplidošanās.

-Saimes audzē perus.

 
-Sagatavo inventāru jaunajai sezonai.

-Pirmā aplidojuma laikā veic saimju ātro apskati un no vērtē to stāvokli un barības daudzumu.

-Nepieciešamības gadījumā papildina barību.

-Iespēju robežās nomaina mitro pakojumu.

-Dravā ierīko dzirdinātavas.

 
 •  Lazdas, krokusi, sniegpulkstenīši
Aprīlis  (dravas sanitārais mēnesis)
-Turpinās intensīva peru audzēšana.

-Iet bojā pārziemojušās bites, samazinās saimes spēks.

 
-Seko  bišu  lidojumam.

-Pavasara revīzija.

-Apvieno  vājās  saimes.

-Veic pirmās pretvaroatozes apstrādes.

-Pabeidz   inventāra   sagatavošanu.

 
 • Māllēpes, alkšņi, kārkli, vītoli, kļavas
Maijs -Saimes ātri attīstās un tām nepieciešams daudz telpas.

-Sākās šūnu izvilkšana un tieksme uz tranu audzēšanu.

 
-Iznīcina ērces, regulāri izgriežot no būvapkārēm tranu perus.

-Periodiski paplašina ligzdas saimju attīstībai.

-Veic pretspietošanas pasākumus.

-Iegūst ziedputekšņus.

 
 • Augļu koki un krūmi,
 • ievas, kļavas, pīlādži, ozoli,   akācijas,   vilkābeles,
 • rapsis.

 
Jūnijs Saimju attīstība sasniegusi maksimumu, saimes spieto.

 
-Veido jaunas saimes.

-Ražo bišu māšu peru pieniņu.

-Sliktos laika apstākļos veic saimju papildus piebarošanu.

-Izved bišu saimes ganībās.

-Uzsāk bišu indes ražošanu.

-Vāc ziedputekšņus.

 
 • Zirgkastaņas, krūkļi, avenes.
 • zilenes, avenes.
 • baltais āboliņš, sarkanais āboliņš,
 • facēlija, griķi, sirds mātere.

 
Jūlijs -Samazinās   saimju   pieaugšanas temps.

-Nostiprinās jaunās saimes un spieti.
-Nomaina vecās mātes.

-Seko atdaleņu attīstībai.

-Seko bišu lidojumam.

-Izsviež saimēm atņemtās medus kāres.

-Ražo bišu indi, ziedputekšņus, beidz peru pieniņa ražošanu.

 
 • Liepas, kazenes,
 • baltais amoliņš, baltais un sarkanais āboliņš,
 • kaķmētra, daglīši, sirds mātere, izops, mieturu salvija, gurķumētra, ežziede, raudene, pūķgalve.

 
Augusts - Šajā mēnesī dzimušās bites veido ziemojošās saimes pamatu, tāpēc jāstimulē fizioloģiski jaunu bišu audzēšanu lielākā skaitā.

- Bites veido sava ķermeņa tauku-olbaltumvielu rezervi.

- Saimes padzen pēdējos tranus (beidzoties ienesumam).

-Turpinās ziedputekšņu un bišu indes ražošana.

- Beidzoties ienesumam veic rudens revīziju.

- Pēdējā bišu saimju spēka kontrole, apvieno vājās saimes.

- Uzsāk ziemas
piebarošanu.

- Izsviež medu.

- Šķiro un novieto
glabātuvē šūnas.

 • Facēlija, lucerna,
   
 • sējas koriandrs,
  mieturu salvija,
  sarkanais un baltais āboliņš,
   
 • Baltais amoliņš,
  sinepes,
   
 • ragainie vanagnadziņi, ežziede, izops, sējas seradela, daglīši,gurķene, sirds mātere, pūkgalve,
   
 • sējas koriandrs,
  mieturu salvija,
   
 • virši.
Septembris - Rudens piebarošana palielina peru daudzumu.

- Invertētā ziemas barība un ienestie ziedputekšņi veido ziemas barības krājumus.

- Mēneša vidū beidz piebarošanu.

- Notīra, dezinficē
un novieto noliktavās barojamos
traukus un dravošanas piederumus.

- Pārkausē vecās šūnas.

 • Facēlija (vēlie sējumi)
   
 • Viengadīgie daglīši, sinepes, ežziede, sējas seradela, gurķene,
 • virši, vēlpienes.
Oktobris - Beidzas perošana.

- Saimes sagatavojas ziemošanai.

- Saulainajās dienās vēl aplidojas jaunās bites.

- Apkaro varoatozi saimēs bezperu stāvoklī.

- Sašaurina skrejas un pārbauda jumta ventilācijas sietus, lai stropos neiekļūtu peles.

 • Vēlpienes.
Novembris -Sākoties nakts salnām, izveidojas stabils bišu kamols, sākas ziemošana. - Saimes nosedz pēdējo reizi.  

Aktuāli

 

 

 

Medus dāvanu darbnīca
Medus dāvanas

Bioloģiskie bišu produkti

Bioloģiskie bišu produkti